Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Forskningsprojekt - Våtmarkscentrum

Projekt

Plönninge Experimentvåtmarker

 

Utveckling av strategier för mätning av reningseffektivitet (eng)öppnas i nytt fönster

 

Interaktioner mellan biodiversitet och ekosystemfunktion i anlagda våtmarker (eng)öppnas i nytt fönster

 

Towards recommendations for design, operation and monitoring of constructed wetlands for treatment of effluents from Sewage Treatment Plants (STP) in the Baltic region (WETEFF)öppnas i nytt fönster

 

Integrerade skyddszoner - Integrated Buffer Strips (IBZ)

 

Nivåvåtmarker - recirkulation av näringsämnen

 

Värdering av kulturella ekosystemtjänster baserat på bidrag till livskvalitet

 

CINDERELLA: Comparative analysis, INtegration anD ExemplaRy implEmentation of cLimate smart LAnd use practices on organic soilsöppnas i nytt fönster

 

Rening av läkemedelsrester i konstruerade våtmarkeröppnas i nytt fönster

 

Sidan uppdaterad 2018-02-22