Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-01-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS)

Foto: Patrik Leonardsson

Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (The Rydberg Laboratory for Applied Sciences, RLAS) inkluderar forskare inom maskinteknik, nanoteknik, fysik, kemi, biomekanik, biomedicin, biologi, miljö- och energivetenskap.

Genom starka kopplingar till näringslivet i regionen och nationellt samt ett stort externt forskningsnätverk med många sedan länge etablerade samarbeten har de forskargrupper som i dag är verksamma inom forskningsområdet visat på stark och kontinuerlig expansion de senaste tio åren. Denna utveckling förstärks hela tiden då nya forskningsprojekt initieras och fler aktörer kommer in i nätverken.

I ett bredare perspektiv har forskningen stor potential att skapa viktiga mervärden för samhället genom tekniska och naturvetenskapliga innovationer. Detta kan exempelvis gälla framtidens energiförsörjning och innovativa material och metoder för en konkurrenskraftig ny industri inom ett hållbart framtida samhälle.

RLAS är en stark akademisk miljö med sedan länge väletablerade kontakter och samarbeten med akademiska, näringslivs- och samhällspartners och en historik av att erhålla starkt konkurrensutsatta, externa forskningsanslag, med en doktorandutbildning i samverkan med andra lärosäten och industrin och som också håller en hög publiceringstakt i välrenommerade internationella tidskrifter.

Regional, nationell och internationell samverkan

Forskningen som bedrivs inom RLAS har hög relevans för näringslivet och andra aktörer i det omgivande samhället. Detta medför att forskningen är attraktiv och intressant för olika samhällsaktörer och många projekt bedrivs i nära samverkan med näringslivet och/eller den offentliga sektorn.

Flertalet av doktoranderna som i dag är verksamma inom RLAS är delvis industrifinansierade och från näringslivet finns flera adjungerade professorer. Andra tecken på samverkan är partnerskap i forskningsprojekt såväl som direkta forskningsuppdrag.

Tillsammans med näringslivet och offentlig sektor har RLAS många projekt finansierade av exempelvis KK-stiftelsen, Vinnova och EU med partners som Jordbruksverket, Länsstyrelsen, Region Halland, Öresundskraft och Hushållningssällskapet Halland.

Forskningen inom tillämpad naturvetenskap är väl integrerad i det internationella forskarsamhället och forskarresultaten presenteras i ledande internationella tidskrifter och på viktiga konferenser.

Sidan uppdaterad 2019-01-14