Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research - KEEN

KEEN är den plattform inom forskningsmiljön CIEL som organiserar och stödjer ekonomisk forskning kring entreprenörskap och innovationer.

Namnet på plattformen reflekterar det generella perspektivet att kvantitet och kvalitet i entreprenörskap och nyföretagande i stor utsträckning beror på: 1) tillgängliga affärsmöjligheter baserade på nya kunskapskombinationer, och 2) den övergripande organiseringen och funktionaliteten i det bredare innovationssystem där kunskapsbaserade affärsmöjligheter skapas och kommersialiseras.

Detta perspektiv återspeglas i KEENs forskning genom ett övergripande fokus på entreprenöriella och affärsskapande initiativ i nya och etablerade företag, vilket inkluderar studieområden såsom identifiering och exploatering av nya affärsmöjligheter, organisering av FoU och ny teknik, nya produkt- och marknadsintroduktioner, entreprenöriella förändrings- och lärandeprocesser, samt innovationsledning och innovationsekonomi.

Medlemmar inom KEEN motsvarar det mångfald av discipliner som sysslar med ekonomiskt orienterad forskning kring entreprenörskap och innovationer vid Högskolan i Halmstad, och det finns kopplingar till områden såsom organisation och ledarskap, redovisning, finansiering, marknadsföring, strategi och nationalekonomi. Forskningen är i stor utsträckning finansierad genom medel från externa anslagsgivare och medlemmar med koppling till plattformen har särskild erfarenhet med att arbeta i projekt och publicera sig vetenskapligt inom följande områden:

 • Entreprenöriellt lärande
 • Entreprenöriell finansiering
 • Entreprenörskap och gender
 • Kunskapsintensivt entreprenörskap
 • Internationalisering av FoU och ny teknik
 • Innovations- och entreprenörskapspolicy
 • Inkubatorer och stödsystem för nyföretagande
 • Organisering av innovation i etablerade företag
 • Organisatoriska tillväxtprocesser och snabbväxande företag
 • Redovisning och bolagsstyrning i entreprenöriella kontexter
 • Akademiskt entreprenörskap och kommersialisering av offentlig FoU

Forskningsplattformen KEEN består idag av femton aktiva medlemmar och inkluderar såväl doktorander som seniora forskare. Genom sin bas i innovations- och entreprenörskapsforskning sprider de sin expertis och sina forskningsresultat både genom undervisning och genom andra tredje uppgiftsaktiviteter, som t.ex. policyrådgivning, populärvetenskapliga skrifter och konsultuppdrag.

Sidan uppdaterad 2018-05-09