Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Centrum för Innovations-, Entreprenörskaps- och Lärandeforskning (CIEL)

CIEL:s syfte är att utveckla forskning och kunskaper om innovation, entreprenörskap och regionalt lärande. Med forskning inom områden som berör nya, små och medelstora företags utveckling fokuseras frågor och analys av innovations- och produktutvecklingsarbete, strategi och ledning, entreprenörskap, marknadsföring, finansiering, organisering, styrning (governance) och internationalisering.

Målet för den gemensamma miljön är främst att skapa möjligheter för internationellt framstående forskning kring innovation, entreprenörskap och lärande. Forskargrupperna har fokus på empirisk forskning om nya, små och medelstora företags verksamhet och det regionala lärandet.

Forskargrupper

Forskarutbildning

Forskarutbildningen inom området innovationsvetenskap inriktas inledningsvis på innovationsledning och affärsutveckling, som inkluderar forskning inom samhälls- och beteendevetenskapliga områden, teknik och naturvetenskap med fokus på innovationer, dess tillblivelse, framväxt, kommersialisering och etablering på marknaden.

CIEL i fokus

Intimt samband mellan innovationer och affärsmodeller

Innovationer i all ära men utan kommersialisering och spridning genom innovativa affärsmodeller är de föga värda. Det är något som professor Mike Danilovic på Högskolan i Halmstad grundligt vill inpränta. Forskningsmiljön CIEL driver flera viktiga projekt inom området innovativa affärsmodeller.


Framstående innovationsprofessor gästföreläser på Högskolan

Forskningsmiljön CIEL vid Högskolan i Halmstad gästas av professor Kwaku Atuahene-Gima, en av världens mest framstående forskare inom marknadsföring och innovation. Till vardags är han verksam som professor vid China Europe International Business School, CEIBS, i Shanghai.

Halmstadstudent fick Global Swede-utmärkelse

Ritah Nafula, student på Masterprogrammet i innovationsledning och affärsutveckling, fick nyligen motta utmärkelsen Global Swede av handelsminister Ewa Björling vid en ceremoni på Utrikesdepartementet. Hon uppmärksammas för insatser inom området innovation och entreprenörskap.

Forskningssamverkan ska leda till sociala innovationer

Genom ett samarbete med Malmö högskola hoppas Högskolan i Halmstad kunna få skjuts framåt i utvecklandet av sociala innovationer. Häromveckan hölls ett gemensamt inspirationsseminarium, där deltagarna bland annat besökte innovativa projekt i stadsdelen Andersberg i Halmstad.

Prisat forskningssamarbete om u-länders företagande

Gabriel Baffour Awuah och kollegan Muhammad Amal möttes genom ett samarbete inom Linnaeus-Palme.
Sedan dess har de forskat tillsammans inom marknadsföring och bland annat vunnit det prestigefyllda priset Emerald Literati Network 2012 Outstanding Paper Award, för en av sina vetenskapliga artiklar.
(Universitets- och högskolerådet)

CIEL - Prof. Magnus Holmén

Sidan uppdaterad 2018-05-24