Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Fokus på fyra centrala aspekter av innovationsprocesser:

  • Dynamiken i innovationsarbetet och möjligheterna för att idéer ska kunna hävda sig på marknaden eller bland brukarna.
  • Låta empiriska fenomen vara vägledande i formulering av forskningsfrågor, forskningsprojekt, och metoder i genomförandet av forskningen.
  • Ta fasta på och vidareutveckla de framgångsrika utbildningarna inom innovationsområdet som redan ges vid Högskolan i Halmstad.
  • Knyta an till den forskning inom området som är väl etablerad vid Högskolan och därigenom möjliggöra utveckling av mer integrativa kunskaper om innovation, produkt-, tjänst- och affärsutveckling för näringslivet, akademin och samhället i vidare mening.

Forskarutbildningen i innovationsvetenskap ska präglas av stark koppling till praktiken dvs. vara tydligt empirinära. För varje enskild doktorand ska det utformas en strukturerad utbildning baserad på en individuell studieplan. Varje enskild doktorand ska under sin utbildningstid stimuleras och erbjudas möjlighet till internationellt utbyte i form av en eller flera kortare vistelser vid ett utländskt lärosäte.

Uppföljning och kvalitetssäkring

Den övergripande målsättningen med uppföljning och kvalitetssäkring av forskarutbildningen inom innovationsvetenskap är att skapa och upprätthålla en internationellt konkurrenskraftig doktorsexamen inom ämnet, för att på så sätt förbereda de forskarstuderande för avancerade arbetsuppgifter av forskningskaraktär inom universitet, förvaltning och i näringsliv.

Svante Andersson, studierektor och professor i marknadsföring

Svante Andersson, studierektor och professor i marknadsföring

Sidan uppdaterad 2018-06-27