Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Grundlärarutbildning (åk F-3) 240 hp

Om programmet

Som lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 lägger du grunden för barnens läs-, skriv- och matematikkunskaper. Du vidgar deras värld genom att undervisa i engelska, samhälls- och naturorienterande ämnen.

Vill du vara med och skapa framtidens skola i rollen som barnens första lärare? Då är vår grundlärarutbildning (åk F–3) ett bra val. Utbildningen omfattar 4 års studier.


Som student på Grundlärarutbildningen på Högskolan i Halmstad möter du varierade former av undervisning och examination. Den nära kopplingen till verksamheten vid skolor löper som en röd tråd genom hela studietiden.

Vårt mål är att ge dig ett bra mottagande och en utbildning med hög kvalitet. Skolan är en föränderlig värld och nya krav tillkommer ständigt. Vi ser kontinuerligt över och utvecklar innehållet i våra lärarutbildningar för att våra studenter ska få rätt redskap och förutsättningar för att kunna motsvara de krav som kommer att ställas på morgondagens lärare.

På vår lärarutbildning finns det en nära kontakt mellan studenter, lärare och administration. Vi har fina föreläsningslokaler och studieplatser samt välutrustade verkstäder för praktisk verksamhet inom naturvetenskap, idrott och hälsa samt estetiska lärprocesser.

Som grundlärare har du en central roll att stimulera och motivera elevers utveckling och lärande. Du lägger grunden för elevernas kunskaper i skolans olika ämnen inom såväl teoretiska som praktisk-estetiska områden.

Vi undersöker olika sätt att stimulera elevers lust att lära, som t.ex. att gå ut i naturen, experimentell naturvetenskap och estetiska lärprocesser. I utbildningen ingår också att lära sig att undervisa i engelska med hjälp av språklekar, sång, film och annan skapande verksamhet.

Examen
Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3, avancerad nivå, 240 hp.


Arbetsområden
Vill du veta mer om hur det är att arbeta som lärare? Kolla in www.fordetvidare.se

Studier utomlands
Lärarutbildningen i Halmstad satsar nu stort på att utöka den interkulturella kompetensen för dig som är lärarstudent. Vi vill utbilda morgondagens globala lärare och anser att det är mycket viktigt att fokusera på det internationella perspektivet under din utbildning.
Vi har ett internationellt nätverk vilket gör det möjligt för dig att förlägga delar av din utbildning till universitet och högskolor utomlands. På senare år har våra studenter valt att studera i bland annat Storbritannien, Spanien, Turkiet, Italien och Australien.

Innehåll

Utbildningen omfattar 4 års studier och har följande innehåll:

Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp
Kurserna behandlar bland annat läraruppdraget, didaktik, ledarskap, bedömning och betygssättning, lärandeteorier och utvecklingsarbete.

Ämnesstudier 150 hp
Här ingår kurser i svenska, matematik, engelska, samhällsorientering och naturorientering. Du skriver också två examensarbeten om 15 hp vardera, inom två av de ämnen som ingår i utbildningen.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 30 hp
VFU integreras både i UVK och i ämnesstudierna. VFU är en viktig del av lärarutbildningen, som ger dig möjlighet att medverka i det pedagogiska arbetet på skolor och att delta i lärares olika arbetsuppgifter. Utgifter i samband med VFU, exempelvis resekostnader, står du själv för.

HT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 11302
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 b).
  Eller:
  Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A6 b).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Ann-Christine Wennergren
 • Öppen för sen anmälan

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-08