Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-09-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Övergripande dokument

PDF-dokument Budgetunderlag 2019-2021
Fastställd av Högskolestyrelsen 2018-02-19. Dnr E 2017/33
PDF-dokument Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2020
Beslutad av högskolestyrelsen 2013-09-13. Dnr L 2013/9
PDF-dokument Grafisk manual
Beslutad av rektor 2013-11-19. Reviderad i januari 2015. Dnr L 2013/116
PDF-dokument Handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012
Fastställd av Utbildningsnämnden 2009-02-10. Dnr 59-2009-252
PDF-dokument Högskolan i Halmstad mot 2020 - vision samt forsknings- och utbildningsstrategi
Vision beslutad av högskolestyrelsen 2013-10-25. Dnr L 2013/131. Forsknings- och utbildningsstrategi beslutad av högskolestyrelsen 2013-09-13. Dnr L 2013/9
PDF-dokument Informationssäkerhet - Handlingsplan 2018-2020 för Högskolans informationssäkerhet
Beslut av tf IT-chef 2018-10-10. Dnr I 2018/55
PDF-dokument Informationssäkerhet - Rutinbeskrivning: Anskaffning av IT-lösning
Beslut av tf IT-chef 2018-10-10. Dnr I 2018/61
PDF-dokument Informationssäkerhet - Rutinbeskrivning: Granskning och uppföljning av informationssäkerheten
Beslut av tf IT-chef 2018-10-10. Dnr I 2018/64
PDF-dokument Informationssäkerhet - Rutinbeskrivning: Incidenthantering med avseende på informationssäkerhet vid Högskolan i Halmstad
Beslut av IT-chef 2019-01-22. Dnr I 2018/62
PDF-dokument Informationssäkerhet - Rutinbeskrivning: Informationsklassning
Beslut av tf IT-chef 2018-10-10. Dnr I 2018/59
PDF-dokument Informationssäkerhet - Rutinbeskrivning: Kontinuitetsplan för IT
Beslut av tf IT-chef 2018-10-10. Dnr I 2018/63
PDF-dokument Informationssäkerhet - Rutinbeskrivning: Riskbedömning med avseende på informationssäkerhet
Beslut av tf IT-chef 2018-10-10. Dnr I 2018/60
PDF-dokument Kommunikationspolicy
Beslut av rektor 2008-03-10. Dnr 10-2008-458
PDF-dokument Mål och riktlinjer för central studie- och karriärvägledning
Beslut av förvaltningschefen 2010-05-20. Dnr 19-2010-919
PDF-dokument Ordning för inrättande av Studentkår
Beslutad av rektor 2015-12-14. Dnr 10-2010-417
PDF-dokument Organisering av ledningsstödet för det internationella arbetet
Beslut av rektor 2014-09-16. Dnr L 2014/110
PDF-dokument Policy för vetenskaplig informationsförsörjning
Fastställd av Högskolestyrelsen 2006-06-09. Dnr 19-2004-1335
PDF-dokument Regler för flaggning
Beslut av högskoledirektör 2019-02-04. Dnr L 2019/13
PDF-dokument Riktlinjer för hantering av information
Beslut av högskoledirektör. Dnr I 2018/65
PDF-dokument Riktlinjer för informationssäkerhet
Beslut av högskoledirektör 2018-10-18. Dnr L 2018/128
PDF-dokument Riktlinjer för internationaliseringsarbetet
Beslut av rektor 2014-09-16. Dnr L 2014/111
PDF-dokument Riktlinjer för studentinflytande
Beslut av rektor 2018-12-17. Dnr L 2018/181
PDF-dokument Riktlinjer för telefoni
Beslut av högskoledirektör 2018-10-18. Dnr L 2016/64
PDF-dokument Rutin för personalmeddelanden via e-post / Procedures for staff messaging via email SV/ENG
Beslut av kommunikationschef 2017-05-18. Dnr I 2017/56
PDF-dokument Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå
Beslut av rektor 2015-04-09. Dnr L 2015/73
PDF-dokument Säkerhetspolicy
Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-06-17 Dnr: 19-2004-2111
PDF-dokument Säkerhetspolicy - bilaga
Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-06-17 Dnr: 19-2004-2111
PDF-dokument Varumärkes- och kommunikationsplattform
Beslut av rektor 2016-06-13, Dnr L2016/110
PDF-dokument Vem gör vad i högskolegemensam kommunikation?
Beslut av rektor 2008-03-10. Dnr 10-2008-459
PDF-dokument Verksamhetsplan 2019-2021
Beslut av Högskolestyrelsen 2018-12-07. Dnr L 2018/67


Tillbaka till kategorier
Sidan uppdaterad 2015-09-21