Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-05-31. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

    #shareLink('Facebook' 'facebook' 'https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=') #shareLink('Twitter' 'twitter' 'https://twitter.com/intent/tweet?text=&url=') #shareLink('E-post' 'email' "mailto:?subject=${pageTitleEncoded}&body=")

Frukost och avdelningsmöten

Hela akademin samlas för frukost kl 09.45 på E2. Därefter fortsätter separata avdelningsmöten: avdelning A på E2 och avdelning 1 på H21.
Sidan uppdaterad 2017-05-31