Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-05-31. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Varför & hur - programmering i skolan

Varför ska vi programmera i skolan och hur ska det gå till? Ta del av en presentation kring vår samtid men få också en inblick i hur vår framtid kan te sig i en digitaliserad värld. Vi kommer också på ett konkret sätt titta in i vad programmering i grundskolan innebär ur ett pedagogiskt perspektiv.

Peter Samuelsson från Eldsbergaskolan är kvällens föreläsare. Peter har under några år jobbat med programmering i skolan och delar här med sig av sina erfarenheter. Han är också engagerad i skolutvecklingsfrågor på Digitalt Laborativt Center på Högskolan i Halmstad.
Anmälan till Lärarnas riksförfund!
Sidan uppdaterad 2017-05-31