Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-10-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Vi pratar om det: Hemmasittare från skolan, varför det?


En del i samtalsserien Vi pratar om det.

Antalet barn och ungdomar som stannar hemma från skolan i långa perioder verkar öka. Varför går inte dessa unga till skolan? Är det hemmet, skolan eller samhället som är problemet? Och inte minst, vad kan de olika aktörerna göra för att förändra situationen?

Välkomna att lyssna och ställa egna frågor! I samtalet om ”hemmasittare” deltar Ulf Petäja, universitetslektor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad, och Henrik Wagersten, enhetschef för centrala elevhälsan på barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstad.

Leder samtalet gör Mattias Karlsson, politisk redaktör på Hallandsposten.

Välkomna!

Vi pratar om det är ett samarbete mellan Hallandsposten, Högskolan i Halmstad och Stadsbiblioteket i Halmstad. #viprataromdet

Sidan uppdaterad 2018-10-22