Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-10-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Internationella funktionshinderdagen – öppen föreläsning

Vad händer med stödet till personer med funktionsnedsättning?
– Om åtstramningspolitik och kostnader för att leva ett liv som andra

Föreläsare: Niklas Altermark är fil. doktor och forskare i statsvetenskap vid Lunds universitet. Hans forskning handlar om välfärdspolitik, med ett speciellt fokus på funktionshinderområdet. Under de senaste två åren har han fokuserat på utvecklingen inom den personliga assistansen och bidragit med såväl akademiska som populärvetenskapliga texter.

Tid: Måndag 3 december klockan 13:15–15:30
Plats: Baertlingsalen, Högskolan i Halmstad

Stipendieutdelning
I samband med föreläsningen delas Halmstads kommuns stipendier 2018 för bästa uppsatser med funktionshinderinriktning ut.

Fritt inträde, ingen anmälan!

Arrangör: Högskolan i Halmstad i samarbete med Halmstads kommun

Sidan uppdaterad 2018-10-22