Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-10-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Disputation – Alina Franck

Avhandlingens titel: The junior-to-senior transition in Swedish athletes: A longitudinal study

Sammanfattning:
Övergången från junior- till senioridrott hos svenska idrottare har undersökts utifrån ett holistiskt och ekologiskt perspektiv, samt utifrån ett utvecklingsperspektiv.

Projektet består av två studier som resulterat i fyra separata artiklar.

Den första studien var en kvantitativ longitudinell studie med fokus på idrottares övergångsvariabler och personliga egenskaper. Studien genomfördes under två och ett halvt år och inkluderade fem mättillfällen (N = 101).

Den andra studien var en kvalitativ undersökning av fyra idrottares (en simmare, en tennisspelare, en fotbollsspelare och en basketspelare) berättelser om övergången från junior till senior. De fyra idrottarna hade tidigare deltagit i den kvantitativa longitudinella studien.

Slutsatserna från avhandlingsprojekt kan sammanfattas på följande sätt:
(a) övergången från junior- till senioridrott är en process där dynamiken och interaktionen mellan övergångskrav, copingstrategier samt interna- och externa resurser/hinder påverkar utfallet av övergången, (b) resultaten stödjer karriärövergångsmodellen i kombination med ett holistiskt och ekologiskt perspektiv samt ett utvecklingsperspektiv som ett adekvat ramverk, för att undersöka övergången från junior- till senioridrott, (c) det integrerade ramverket för övergången från junior- till senioridrott och som stöds av de empiriska resultaten bör användas i framtida forskning, (d) resultaten visade på en variation av anpassning (alternativa vägar) i den första studien, men också i den andra studien, där de olika berättelserna kan liknas vid olika vägar genom övergången.

Resultaten av studien bekräftar att det finns mycket erfarenheter och traditioner inom idrotten. Resultaten visar också hur komplex övergången från junior- till senioridrott är och att viktiga faktorer som kan bidra också är riskfaktorer.

Avhandlingsarbetet bidrar med kontextspecifika rekommendationer för olika nivåer av det svenska idrottssystemet exempelvis förbund, klubbar och tränare, för att optimera och stödja svenska junioridrottares fortsatta idrottsdeltagande.

Ämne: Psykologi

Fakultet: Fakulteten för hälso- och livsvetenskap, Linnéuniversitetet

Plats: Baertlingsalen, hus J, Högskolan i Halmstad

Opponent: Professor Daniel Gould, Michigan State University

Betygsnämnd: Professor Taru Lintinen, University of Jyväskylä, docent Henrik Gustafsson, Karlstad Universitet, docent Owe Stråhlman, Linnéuniversitetet

Ordförande: Professor Urban Johnson, Högskolan i Halmstad

Handledare: Natalia Stambulova

Sidan uppdaterad 2018-10-22