Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-10-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

#ärstudent

Vi kickar igång terminen för de nya studenterna!

Program för #ärstudent den 24 januari 2018:
10.00–10.15 Invigning av prorektor Thorsteinn Rögnvaldsson
10.30–11.30 Diskussioner á la Skavlan
10.30–10.45 Tentatips
Deltagare: Servicecenter, säkerhetssamordnare och studenter.
Fokus: Registrering, tentamensanmälan, uthämtning av tentamen, referering, individuella inlämningar, fusk och säkerhet.
10.45–11.00 Studenträttigheter
Deltagare: Studentkåren, student- och doktorandombud, studentrepresentant.
Fokus: Studentinflytande, rättigheter (exempelvis: omtenta)
11.00–11.15 Tips – studieteknik
Deltagare: Studenthälsan, studie- och karriärvägledare och student.
Fokus: Studieteknik och studieaktiviteter.
11.15–11.30 Tips – studentliv: socialt och inför arbetslivet
Deltagare: Studenter från föreningarna.
Fokus: Vad får jag som student ut av att engagera mig, sett ur ett socialt- och arbetslivsperspektiv?
10.00–12.00 Studenttorget
Biblioteket, H5 student, Hälsoteknikcentrum Halland, skrivpunkten, säkerhetssamordnare, student- och doktorandombud, student- och programföreningar, studentkåren, utbildningsstöd representerat av Servicecenter, studenthälsan, studie- och karriärvägledare, pedagogiskt stöd samt handläggare med fokus på utlandsstudier.

Sidan uppdaterad 2018-10-22