Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-10-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Akademisk högtid

Den 17 november 2017 kommer en akademisk högtid att hållas vid Högskolan i Halmstad.

Program akademisk högtid

Förmiddag: Föreläsningar av professorer som ska installeras samt hedersdoktor som ska promoveras. Plats: Haldasalen, Visionen
9.15–9.35
"Hållbarhet, digitalisering och konkurrenskraft: från tanke till handling"
Jeaneth Johansson, professor i företagsekonomi med inriktning redovisning och finansiell bedömning
9.40–10.00
"Digitala hälsofrämjande tjänster för barns psykiska hälsa"
Jens Nygren, professor i hälsoinnovation
10.10–10.30
"Anhörigas livsstilsval när vardagen förändras"
Kristina Ziegert, professor i omvårdnad
10.35–10.55
"Samverkan – framtidens honnörsord. Anhörigas empiriska kunskap ett led i forskningsarbetet"
Gun-Britt Lydén, hedersdoktor i hälsa och livsstil

14.30 Invigning av Health Lab i hus R

16.00 Högtidsceremoni i Bærtlingsalen

Sidan uppdaterad 2018-10-22