Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-06-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Nordisk idrottsvetenskaplig konferens

Den här konferensen vänder sig till alla som är intresserade av idrottsvetenskaplig forskning och utveckling inom områdena pedagogik, psykologi, hälsa, idrott, samhälle och anpassad fysisk aktivitet. Temat för konferensen är idrotten i spänningsfältet mellan hälsa och ohälsa. Det är ett tema som kan belysas ur flera vetenskapliga perspektiv och sätter fokus på idrottens spännvidd, från yngre och äldres hälsa samt människor med särskilda behov. Vidare till de möjligheter som idrott kan öppna upp och åstadkomma förändring för.

Sidan uppdaterad 2017-06-01