Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-06-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Social rättvisa i förskolan – Mission Possible?

Klicka på play – sändningen streamas med ca 1 minuts fördröjning.
http://www.kaltura.com/tiny/6xd05

Social orättvisa är bokstavligen en fråga om liv och död. Hur ser våra förskolebarns levnadsvillkor ut idag? Med denna fråga som utgångspunkt arrangerar förskollärarutbildningen för första gången i Halmstad ett panelsamtal som webbsänds live torsdag 23 mars, start kl. 14.

Huvudaktörer är studenter som nyligen undersökt aktuella förhållanden i Halmstad med omnejd, manifesterat i egenproducerade radioreportage vars iakttagelser utgör sändningens fokus – mångfald, segregation, fysisk och psykisk ohälsa är exempel på teman som kommer belysas. Medverkar gör även lärare och inbjudna sakkunniga.

Gäster:
Förskollärare Charlotte Sandström
Förskollärare Carina Larsson
Företrädare för Dramalogen

HÄNG MED PÅ VÅRT SAMTAL OM HUR VI I FÖRSKOLAN KAN GÖRA SKILLNAD – som tittare kan du även medverka genom att posta frågor och kommentarer här i eventet under sändningens gång!

Sidan uppdaterad 2017-06-01